"reliably tell" — Słownik kolokacji angielskich

reliably tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezawodnie powiedz
  1. tell czasownik + reliably przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This is the first warning from a senior Pentagon official that the test schedule prevents the military from reliably telling President Clinton by the June deadline whether the system is ready to be deployed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo