"love telling" — Słownik kolokacji angielskich

love telling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie miłosne
  1. love czasownik + tell czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But she loved telling her friends about it, it made them laugh.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo