KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(5) want, need, expect, ask
Kolokacji: 7
(6) bother, enable
Kolokacji: 3
(7) refuse, deny, resist
Kolokacji: 3
(8) like, wish, please
Kolokacji: 3
(10) live, remind, regret
Kolokacji: 3
(11) look, rely, seem
Kolokacji: 3
1. enjoy telling = lubić mówić enjoy telling
2. love to tell = miłość powiedzieć love to tell
3. hate to tell = nie cierp powiedzenia hate to tell
4. relish telling = ciesz się z mówienia relish telling
5. love telling = mówienie miłosne love telling
6. dread telling = mówienie strachu dread telling
  • It was less on her own account that she dreaded telling him than on his.
  • I've been dreading telling him, maybe even having to borrow from him, and a few dollars now would - oh, need I go on?
  • I dreaded telling him his story had an ending.
  • I was dreading telling them - you can't imagine.
  • He dreaded telling Mr. Cristano that this probably wouldn't happen.
  • She dreaded telling him this, but she had no choice.
  • She had little doubt that Jody would back her decision, but she dreaded telling her.
  • "I'd been dreading telling her, more than anything else."
  • She dreaded telling him the truth but it would also bring relief.
  • I dreaded telling the Captain what we had found.
(13) threaten, risk
Kolokacji: 2
(14) avoid, beg
Kolokacji: 2
(15) convince, tempt
Kolokacji: 2
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.