"consistently tell" — Słownik kolokacji angielskich

consistently tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie powiedz
  1. tell czasownik + consistently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    If I consistently tell you i am happy but you think i'm a miserable old bat, it doesn't mean i'm wrong.

powered by  eTutor logo