"consistently ranked" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie umieścić w rankingu
  1. rank czasownik + consistently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The college is consistently ranked as one of the top business schools in the country.

powered by  eTutor logo