"regularly tell" — Słownik kolokacji angielskich

regularly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularnie powiedz
  1. tell czasownik + regularly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    For a man regularly told his job is hanging by a thread, it's a bold move, perhaps more audacious than it first seems.

powered by  eTutor logo