14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. team headed = zespół poprowadził team headed
3. win team = zwycięstwo zespół win team
4. lose teams = zgub zespoły lose teams
7. make for the team = skieruj się ku zespołowi make for the team
9. team is relegated = zespół jest zdegradowany team is relegated
11. place teams = zespoły miejsca place teams
15. compete for the team = rywalizuj zespół compete for the team
17. want one's team = chcieć czyjś zespół want one's team
18. expand to several teams = rozwiń do kilku zespołów expand to several teams
19. perform in several teams = wykonaj w kilku zespołach perform in several teams
21. team prepared = zespół przygotował team prepared
22. use teams = zespoły wykorzystania use teams
23. finish with the team = koniec z zespołem finish with the team
24. change teams = zespoły zmiany change teams
26. earn for the team = zarób dla zespołu earn for the team
27. watch one's team = patrzyć czyjś zespół watch one's team
29. call up to the team = zawołaj do zespołu call up to the team
30. win in one's team = wygrywać w czyjś zespół win in one's team
31. cap for the team = czapka dla zespołu cap for the team
33. provide teams = dostarcz zespołom provide teams
35. establish in the team = urządź się w zespole establish in the team
38. move to the team = przeprowadź się do zespołu move to the team
39. team is ranked = zespół jest umieszczony w rankingu team is ranked
40. team is replaced = zespół jest zastąpiony team is replaced
45. split into several teams = podzielony na kilka zespołów split into several teams
48. team is composed = zespół jest stanowiony team is composed
49. work in teams = praca w zespołach work in teams
55. team is owned = zespół jest posiadany team is owned
56. team is tied = zespół jest przywiązany team is tied
57. team is awarded = zespół jest przyznany team is awarded
58. team is invited = zespół jest zaproszony team is invited
59. team is expected = zespół jest spodziewać się team is expected
62. team is divided = zespół jest podzielony team is divided
63. team is forced = zespół jest zmuszony team is forced
65. team is required = zespół jest wymagany team is required
67. team is given = zespół jest dany team is given
68. team is promoted = zespół jest działać na rzecz team is promoted
69. sell the team = sprzedaj zespół sell the team
72. guide the team = poprowadź zespół guide the team
73. team is established = zespół jest założony team is established
74. team is drawn = zespół jest przyciągnięty team is drawn
75. team is added = zespół jest dodawany team is added
76. team is seeded = zespół jest obsiany team is seeded
78. team is founded = zespół jest założony team is founded
79. buy the team = kup zespół buy the team
82. team is listed = zespół jest wymieniony team is listed
86. face a team = stań naprzeciw zespołu face a team
93. team is renamed = zespół jest przemianowany team is renamed
94. team is based = zespół jest umiejscowiony team is based
99. find a team = znajdź zespół find a team
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.