"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(11) tag, strike, hit, summer
Kolokacji: 4
(16) track, road, ABA, speedway
Kolokacji: 5
(19) SWAT, Combat, fencing, sabre
Kolokacji: 4
(20) rescue, salvage
Kolokacji: 2
1. farm team = klub farmerski (źródło pozyskiwania graczy dla pierwszej drużyny) farm team
2. England team = Anglia zespół England team
3. Scotland team = Szkocja zespół Scotland team
4. county team = drużyna hrabstwa county team
5. England cricket team = Anglia drużyna krykietowa England cricket team
6. policy team = zespół polityczny policy team
7. Wales team = Walia zespół Wales team
8. Great Britain team = Wielka Brytania zespół Great Britain team
9. ladies team = panie zespół ladies team
10. England football team = Anglia zespół piłkarski England football team
11. Scotland football team = Szkocja zespół piłkarski Scotland football team
12. Duke team = Książę zespół Duke team
13. restoration team = zwrot zespół restoration team
14. Wales union team = Walia zespół związkowy Wales union team
15. Liverpool team = Liverpoolski zespół Liverpool team
16. Britain team = Wielka Brytania zespół Britain team
17. England union team = Anglia zespół związkowy England union team
18. UK team = Brytyjski zespół UK team
19. charter team = karta zespół charter team
20. curling team = curling zespół curling team
21. Wales football team = Walia zespół piłkarski Wales football team
22. GB team = Zespół GB GB team
23. MAC team = Mac zespół MAC team
24. Newcastle team = Newcastle zespół Newcastle team
25. Celtics team = Celtyccy zespół Celtics team
26. England under-21 team = Anglia poniżej-21 zespół England under-21 team
27. Leicester team = Leicester zespół Leicester team
(28) home, place, Origin, geology
Kolokacji: 4
(37) b, a, Alpha
Kolokacji: 3
(38) swimming, dive, Diving, Swim
Kolokacji: 4
(42) comedy, Williams
Kolokacji: 2
(43) Cup, Ryder, Davis
Kolokacji: 3
(47) core, ML, mission, AA
Kolokacji: 4
(49) assault, fire, Dodger, Avenger
Kolokacji: 4
(50) dog, camera, pickup, stretcher
Kolokacji: 4
(51) Time, quality, m, metre
Kolokacji: 4
(52) specialist, doctor, student
Kolokacji: 3
(53) horse, chess
Kolokacji: 2
(54) marketing, operation, trade
Kolokacji: 3
(58) emergency, crisis
Kolokacji: 3
(60) surveillance, forensics
Kolokacji: 2
(62) Customer, feeder
Kolokacji: 2
(64) broadcast, film, documentary
Kolokacji: 3
(65) Tipperary, Vanderbilt
Kolokacji: 3
(66) touring, lottery
Kolokacji: 2
(68) factory, works
Kolokacji: 2
(71) travel, Jet, translation
Kolokacji: 3
(75) rifle, Colt, scuba
Kolokacji: 3
(77) grade, ox, Longhorn
Kolokacji: 3
(78) transplant, Costa
Kolokacji: 2
(80) SEC, All-NBA
Kolokacji: 2
(81) astronomer, Kepler
Kolokacji: 2
(83) trauma, health
Kolokacji: 2
(86) outreach, DART, sprint
Kolokacji: 3
(87) effect, rider, ambulance, car
Kolokacji: 4
(88) finesse, Peacemaker
Kolokacji: 2
(89) Springbok, Wildcat, Panther
Kolokacji: 3
(90) gold, PR
Kolokacji: 2
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.