"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) feature, own
Kolokacji: 4
1. team is relegated = zespół jest zdegradowany team is relegated
2. provide teams = dostarcz zespołom provide teams
3. team is awarded = zespół jest przyznany team is awarded
5. team is given = zespół jest dany team is given
7. let one's team = pozwalać czyjś zespół let one's team
8. offer teams = zespoły oferty offer teams
9. leave with several teams = zostaw u kilku zespołów leave with several teams
10. return with the team = powrót z zespołem return with the team
11. provide for the team = dostarcz zespołowi provide for the team
12. offer to the team = zaoferuj zespołowi offer to the team
13. prohibit teams = zakaż zespołom prohibit teams
14. submit teams = przedstaw zespoły submit teams
15. pay to the team = zapłać zespołowi pay to the team
17. favour those teams = wól te zespoły favour those teams
(10) call, rally, equip
Kolokacji: 4
(11) perform, try, debut, star
Kolokacji: 5
(15) finish, defeat, fold, end
Kolokacji: 9
(21) coach, instruct, drill, train
Kolokacji: 4
(27) found, base
Kolokacji: 2
(28) face, look, bet
Kolokacji: 4
(31) hire, sign, re-signed
Kolokacji: 4
(33) focus, graduate
Kolokacji: 2
(34) skip, negotiate
Kolokacji: 2
(35) tour
Kolokacji: 2
(36) dream, spot
Kolokacji: 2
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.