"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. expand to several teams = rozwiń do kilku zespołów expand to several teams
5. split into several teams = podzielony na kilka zespołów split into several teams
6. team is divided = zespół jest podzielony team is divided
8. expand from several teams = rozwiń z kilku zespołów expand from several teams
9. root for teams = korzeń dla zespołów root for teams
10. divide into several teams = podział do kilku zespołów divide into several teams
11. team combined = zespół połączył team combined
12. team is split = zespół jest podzielony team is split
13. team is merged = zespół jest połączony team is merged
14. increase to several teams = wzrost do kilku zespołów increase to several teams
15. slow the England team = wolny Anglia zespół slow the England team
16. team is revived = zespół jest wskrzeszony team is revived
17. grow to several teams = urośnij do kilku zespołów grow to several teams
18. team poached = zespół polował nielegalnie team poached
19. team is reformed = zespół jest zreformowany team is reformed
20. divide with each team = podział z każdym zespołem divide with each team
21. turn to one's team = zabierać się do pracy czyjś zespół turn to one's team
22. split with each team = podzielony z każdym zespołem split with each team
(6) feature, own
Kolokacji: 4
(10) call, rally, equip
Kolokacji: 4
(11) perform, try, debut, star
Kolokacji: 5
(15) finish, defeat, fold, end
Kolokacji: 9
(21) coach, instruct, drill, train
Kolokacji: 4
(27) found, base
Kolokacji: 2
(28) face, look, bet
Kolokacji: 4
(31) hire, sign, re-signed
Kolokacji: 4
(33) focus, graduate
Kolokacji: 2
(34) skip, negotiate
Kolokacji: 2
(35) tour
Kolokacji: 2
(36) dream, spot
Kolokacji: 2
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.