"athletics team" — Słownik kolokacji angielskich

athletics team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół lekkoatletyczny
  1. athletics rzeczownik + team rzeczownik
    Silna kolokacja

    The athletics teams of the university are called the Bears.

    Podobne kolokacje: