"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
(15) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(20) dominant, superior
Kolokacji: 2
(28) strong, real, solid, defunct
Kolokacji: 4
(31) British, Scottish, English
Kolokacji: 3
(36) Chinese, Cuban, Jamaican
Kolokacji: 3
(40) Irish, Gaelic
Kolokacji: 2
(46) investigative, fact-finding
Kolokacji: 2
(47) combined, one-loss
Kolokacji: 2
(52) final, ultimate
Kolokacji: 2
(53) military, civilian
Kolokacji: 2
(54) collegiate, academic
Kolokacji: 2
(59) indoor, outdoor
Kolokacji: 2
(60) official, unofficial
Kolokacji: 2
1. second-place team = drugi-miejsce zespół second-place team
2. two-man team = dwuosobowy zespół two-man team
3. four-man team = drużyna czwórkowa four-man team
4. three-man team = trójkowy zespół three-man team
5. third-place team = trzeci-miejsce zespół third-place team
6. two-person team = dwa-osoba zespół two-person team
7. six-man team = sześć-człowiek zespół six-man team
8. five-man team = pięć-człowiek zespół five-man team
9. four-member team = zespół cztery-członkowski four-member team
10. four-person team = czteroosobowy zespół four-person team
11. fourth-place team = czwarty-miejsce zespół fourth-place team
12. six-member team = zespół sześć-członkowski six-member team
13. five-member team = zespół o pięciu członkach five-member team
14. three-member team = zespół trzy-członkowski three-member team
15. three-person team = trzy-osoba zespół three-person team
16. fifth-place team = piąty-miejsce zespół fifth-place team
17. four-horse team = czwórka koni four-horse team
18. five-person team = pięć-osoba zespół five-person team
19. eight-man team = osiem-człowiek zespół eight-man team
20. sixth-place team = szósty-miejsce zespół sixth-place team
21. second-tier team = drugiego poziomu zespół second-tier team
22. six-person team = sześć-osoba zespół six-person team
23. two-car team = zespół dwa-samochodowy two-car team
24. second-division team = drugoligowy zespół second-division team
25. seven-member team = zespół siedem-członkowski seven-member team
26. two-horse team = dwukonny zespół two-horse team
27. eight-person team = osiem-osoba zespół eight-person team
28. nine-member team = zespół dziewięć-członkowski nine-member team
29. six-horse team = sześciokonny zespół six-horse team
30. three-car team = zespół trzy-samochodowy three-car team
(65) forensic, star-studded
Kolokacji: 2
(66) individual, private
Kolokacji: 2
(69) red, green, gold-medal
Kolokacji: 3
(70) responsible, collaborative
Kolokacji: 2
(71) mediocre, average, deserving
Kolokacji: 3
(73) aerobatic, overachieving
Kolokacji: 2
(74) non-league, summer-league
Kolokacji: 2
(75) Serbian, Yugoslav, Yugoslavian
Kolokacji: 3
(77) archaeological, archeological
Kolokacji: 2
(78) Lithuanian, Latvian
Kolokacji: 2
(79) interested, certain, confident
Kolokacji: 3
(81) fictional, legendary, Mythical
Kolokacji: 3
(82) open, ready
Kolokacji: 2
(83) exciting, entertaining
Kolokacji: 2
(85) balanced, well-balanced
Kolokacji: 2
(86) tactical, armed, paramilitary
Kolokacji: 3
(89) initial, premier
Kolokacji: 2
(92) administrative, brother-sister
Kolokacji: 2
(94) surprising, unheralded
Kolokacji: 2
(95) makeshift, short-lived
Kolokacji: 2
(96) overall, well-rounded
Kolokacji: 2
(97) up-and-coming, high-powered
Kolokacji: 2
(98) elite, hand-picked
Kolokacji: 2
(99) weight-lifting, weightlifting
Kolokacji: 2
(100) canine, developmental
Kolokacji: 2
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.