BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(11) tag, strike, hit, summer
Kolokacji: 4
1. varsity team = reprezentacja uczelni varsity team
2. member team = zespół członkowski member team
3. varsity football team = zespół międzyuczelniany piłkarski varsity football team
4. varsity basketball team = koszykówka międzyuczelniana zespół varsity basketball team
5. United States Olympic team = Stany Zjednoczone olimpijski zespół United States Olympic team
6. crew team = załoga zespół crew team
7. powerhouse team = elektrownia zespół powerhouse team
8. team team = zespół zespołowy team team
9. JV team = Zespół JV JV team
10. United States soccer team = Stany Zjednoczone zespół piłkarski United States soccer team
(16) track, road, ABA, speedway
Kolokacji: 5
(19) SWAT, Combat, fencing, sabre
Kolokacji: 4
(20) rescue, salvage
Kolokacji: 2
(28) home, place, Origin, geology
Kolokacji: 4
(37) b, a, Alpha
Kolokacji: 3
(38) swimming, dive, Diving, Swim
Kolokacji: 4
(42) comedy, Williams
Kolokacji: 2
(43) Cup, Ryder, Davis
Kolokacji: 3
(47) core, ML, mission, AA
Kolokacji: 4
(49) assault, fire, Dodger, Avenger
Kolokacji: 4
(50) dog, camera, pickup, stretcher
Kolokacji: 4
(51) Time, quality, m, metre
Kolokacji: 4
(52) specialist, doctor, student
Kolokacji: 3
(53) horse, chess
Kolokacji: 2
(54) marketing, operation, trade
Kolokacji: 3
(58) emergency, crisis
Kolokacji: 3
(60) surveillance, forensics
Kolokacji: 2
(62) Customer, feeder
Kolokacji: 2
(64) broadcast, film, documentary
Kolokacji: 3
(65) Tipperary, Vanderbilt
Kolokacji: 3
(66) touring, lottery
Kolokacji: 2
(68) factory, works
Kolokacji: 2
(71) travel, Jet, translation
Kolokacji: 3
(75) rifle, Colt, scuba
Kolokacji: 3
(77) grade, ox, Longhorn
Kolokacji: 3
(78) transplant, Costa
Kolokacji: 2
(80) SEC, All-NBA
Kolokacji: 2
(81) astronomer, Kepler
Kolokacji: 2
(83) trauma, health
Kolokacji: 2
(86) outreach, DART, sprint
Kolokacji: 3
(87) effect, rider, ambulance, car
Kolokacji: 4
(88) finesse, Peacemaker
Kolokacji: 2
(89) Springbok, Wildcat, Panther
Kolokacji: 3
(90) gold, PR
Kolokacji: 2
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.