"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. athletic team = lekkoatletyczny zespół athletic team
4. legal team = prawny zespół legal team
5. creative team = twórczy zespół creative team
6. amateur team = amatorski zespół amateur team
7. all-star team = zespół gwiazd, drużyna gwiazd all-star team
8. undefeated team = niepokonany zespół undefeated team
9. defensive team = obronny zespół defensive team
10. talented team = utalentowany zespół talented team
11. pro team = za zespole pro team
12. husband-and-wife team = husband-and-wife zespół husband-and-wife team
13. best team = najlepszy zespół best team
14. top team = największy zespół top team
17. medical team = medyczny zespół medical team
18. Swiss team = Szwajcarski zespół Swiss team
19. competitive team = konkurencyjny zespół competitive team
20. favorite team = ulubieniec zespół favorite team
22. entire team = cały zespół entire team
23. whole team = cały zespół whole team
25. junior team = niższy rangą zespół junior team
26. dominant team = widoczny zespół dominant team
27. only team = jedyny zespół only team
28. successful team = zwycięski zespół successful team
30. better team = lepszy zespół better team
31. international team = międzynarodowy zespół international team
32. Italian team = Włoski zespół Italian team
33. bad team = zły zespół bad team
36. Dutch team = Holenderski zespół Dutch team
38. great team = znakomity zespół great team
40. young team = młody zespół young team
41. French team = Francuski zespół French team
42. Swedish team = Szwedzki zespół Swedish team
43. Danish team = Ciastko zespół Danish team
44. Japanese team = Japoński zespół Japanese team
45. Hungarian team = Węgierski zespół Hungarian team
46. new team = nowy zespół new team
47. local team = lokalny zespół local team
48. different team = inny zespół different team
49. small team = nieliczny zespół small team
50. British team = Brytyjski zespół British team
51. original team = oryginalny zespół original team
52. Russian team = Rosyjski zespół Russian team
53. Soviet team = Radziecki zespół Soviet team
54. current team = obecny zespół current team
57. old team = stary zespół old team
59. Spanish team = Hiszpański zespół Spanish team
60. independent team = niezależny zespół independent team
61. representative team = przedstawiciel zespół representative team
62. Irish team = Irlandzki zespół Irish team
63. regular team = regularny zespół regular team
64. African team = Afrykański zespół African team
65. large team = duży zespół large team
66. Scottish team = Szkocki zespół Scottish team
67. big team = duży zespół big team
68. full team = pełny zespół full team
71. Indian team = Indyjski zespół Indian team
72. Korean team = Koreański zespół Korean team
73. Polish team = Polski zespół Polish team
74. economic team = grupa ekonomistów economic team
75. top-ranked team = najwyżej notowany zespół top-ranked team
76. top-seeded team = najwyżej rozstawiony zespół top-seeded team
77. Cuban team = Kubański zespół Cuban team
79. greatest team = najznakomitszy zespół greatest team
80. foreign team = zagraniczny zespół foreign team
81. previous team = poprzedni zespół previous team
82. regional team = regionalny zespół regional team
83. investigative team = dochodzeniowy zespół investigative team
84. combined team = połączony zespół combined team
85. Finnish team = Fiński zespół Finnish team
86. separate team = odrębny zespół separate team
87. double team = podwójny zespół double team
88. offensive team = obraźliwy zespół offensive team
89. wild-card team = dziki-karta zespół wild-card team
91. Romanian team = Rumuński zespół Romanian team
92. minor league team = zespół drugoligowy minor league team
93. final team = ostatni zespół final team
94. surgical team = chirurgiczny zespół surgical team
95. Mexican team = Meksykański zespół Mexican team
96. tough team = nieustępliwy zespół tough team
97. Austrian team = Austriacki zespół Austrian team
98. military team = militarny zespół military team
99. respective team = odpowiedni zespół respective team
100. popular team = popularny zespół popular team
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.