ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. team headed = zespół poprowadził team headed
2. make for the team = skieruj się ku zespołowi make for the team
3. team prepared = zespół przygotował team prepared
5. establish in the team = urządź się w zespole establish in the team
10. work in teams = praca w zespołach work in teams
15. guide the team = poprowadź zespół guide the team
16. team is established = zespół jest założony team is established
22. make on the team = zrób na zespole make on the team
23. make in the team = zrób w zespole make in the team
24. take with the team = weź z zespołem take with the team
25. establish as a team = załóż drużynowo establish as a team
26. start a team = załóż zespół start a team
27. bring into the team = przynieś do zespołu bring into the team
28. work team = zespół roboczy work team
29. make by the editorial team = zrób przez zespół redakcyjny make by the editorial team
30. work as a team = praca drużynowo work as a team
31. direct the team = kieruj zespołem direct the team
32. make into the team = zrób do zespołu make into the team
33. get with the team = dostań z zespołem get with the team
34. play as a team = zagraj drużynowo play as a team
35. take from the team = odejmij od zespołu take from the team
36. take to the team = weź zespołowi take to the team
37. go on the team = pójdź na zespole go on the team
38. make against the team = zrób przeciwko zespołowi make against the team
39. team is shown = zespół jest pokazany team is shown
40. team is captained = zespołowi kapitanują team is captained
41. build for the team = zbuduj zespołowi build for the team
43. form with several teams = forma z kilkoma zespołami form with several teams
(6) feature, own
Kolokacji: 4
(10) call, rally, equip
Kolokacji: 4
(11) perform, try, debut, star
Kolokacji: 5
(15) finish, defeat, fold, end
Kolokacji: 9
(21) coach, instruct, drill, train
Kolokacji: 4
(27) found, base
Kolokacji: 2
(28) face, look, bet
Kolokacji: 4
(31) hire, sign, re-signed
Kolokacji: 4
(33) focus, graduate
Kolokacji: 2
(34) skip, negotiate
Kolokacji: 2
(35) tour
Kolokacji: 2
(36) dream, spot
Kolokacji: 2
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.