"from several teams" — Słownik kolokacji angielskich

from several teams kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilku zespołów
  1. from przyimek + team rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Only one person from each team would be able to move on.

    Podobne kolokacje: