"handball team" — Słownik kolokacji angielskich

handball team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piłka ręczna zespół
  1. handball rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The club is best known for its women's handball team.

    Podobne kolokacje: