"head the team" — Słownik kolokacji angielskich

head the team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na czele zespołu
  1. head czasownik + team rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Between 1996 and 1999 he headed the national team of Belarus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo