"win team" — Słownik kolokacji angielskich

win team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięstwo zespół
  1. win czasownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Yankees appear to be a special team, having won 22 of their last 25.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo