"team headed" — Słownik kolokacji angielskich

team headed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół poprowadził
  1. head czasownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you don't come with us to head the team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo