BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"race team" — Słownik kolokacji angielskich

race team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig zespół
 1. race czasownik + team rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Racing team and managed to qualify for eight races during that season, though he only finished five of them.

  Podobne kolokacje:
 2. race rzeczownik + team rzeczownik
  Silna kolokacja

  The race teams were smaller, often having only one or two paid members.

powered by  eTutor logo