"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. team advances = postępy drużynowe team advances
7. team leads = zespół prowadzi team leads
10. team scores = wyniki zespołowe team scores
12. team loses = zespół przegrywa team loses
14. team meets = zespół spełnia team meets
16. team arrives = zespół przybywa team arrives
17. team earns = zespół zarabia team earns
18. team beats = zespół pobije team beats
19. team performs = zespół wykonuje team performs
23. team fails = oceny niedostateczne zespołowe team fails
24. team returns = powroty zespołowe team returns
25. team develops = zespół rozwija się team develops
26. team decides = zespół przesądza team decides
27. team discovers = zespół odkrywa team discovers
28. team reports = raporty zespołowe team reports
29. team suffers = zespół cierpi team suffers
30. team folds = fałdy zespołowe team folds
31. team draws = zespół wyciąga team draws
32. team trades = handle zespołowe team trades
33. team prepares = zespół przygotowuje team prepares
35. team begins = zespół zaczyna się team begins
36. team moves = zespół przeprowadza się team moves
37. team finds = zespół znajduje team finds
38. team reaches = zespół sięga team reaches
39. team needs = zespół potrzebuje team needs
40. team faces = twarze zespołowe team faces
41. team manages = zespół zarządza team manages
42. team announces = zespół ogłasza team announces
43. team completes = zespół kończy team completes
44. team chooses = zespół wybiera team chooses
45. team conducts = zachowania zespołowe team conducts
46. team visits = wizyty drużynowe team visits
47. team uses = zespół używa team uses
48. team comes = zespół przychodzi team comes
50. team tries = zespół sądzi team tries
52. team continues = zespół kontynuuje team continues
53. team runs = zespół przeprowadza team runs
54. team creates = zespół tworzy team creates
56. team signs = znaki zespołowe team signs
57. team spends = zespół spędza team spends
58. team falls = zespół upada team falls
59. team gains = przyrosty zespołowe team gains
60. team shows = zespół pokazuje team shows
61. team remains = zespół pozostaje team remains
62. team builds = budowy ciała zespołowe team builds
63. team misses = zespołu brakuje team misses
64. team goes = zespół jeździ team goes
66. team takes = zespół honoruje team takes
67. team places = miejsca zespołowe team places
68. team leaves = liście zespołowe team leaves
69. team joins = złącza zespołowe team joins
70. team holds = zespół odbywa team holds
71. team achieves = zespół osiąga team achieves
72. team constructs = zespół konstruuje team constructs
73. team appears = zespół pojawia się team appears
74. team wears = zespół nosi team wears
75. team improves = zespół podnosi team improves
76. team gets = zespół dostaje team gets
77. team looks = zespół przygląda się team looks
78. team calls = zespół zwołuje team calls
79. team gives = zespół daje team gives
80. team sets = zespół składa team sets
81. team wants = zespół cierpi biedę team wants
83. team puts = zespół wkłada team puts
84. team features = cechy zespołowe team features
85. team changes = zmiany zespołowe team changes
86. team keeps = zespół trzyma team keeps
87. team plans = plany zespołowe team plans
89. team says = zespół mówi team says
90. team knows = zespół wie team knows
91. cricket team tours = wycieczki po drużynie krykietowej cricket team tours
92. team sees = zespół widzi team sees
93. team ends = zespół kończy team ends
94. team ranks = stopnie zespołowe team ranks
95. team posts = stanowiska zespołowe team posts
96. team attempts = próby zespołowe team attempts
97. team offers = zespół oferuje team offers
98. team follows = zespół następuje team follows
100. team writes = zespół pisze team writes
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.