"team calls" — Słownik kolokacji angielskich

team calls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół zwołuje
  1. team rzeczownik + call czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    And a team that needs a quarterback might call us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo