MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
(2) for, of, to, over, from, ...
Kolokacji: 12
1. behind the team = za zespołem behind the team
2. through the team = dzięki zespołowi through the team
3. since the team = od zespołu since the team
4. together with one's team = razem z czyjś zespół together with one's team
5. alongside the team = wraz z zespołem alongside the team
6. until the team = do zespołu until the team
7. unlike teams = w odróżnieniu od zespołów unlike teams
8. following teams = jadąc zespołami following teams
9. around the team = wokół zespołu around the team
10. because the team = ponieważ zespół because the team
11. due to the team = z powodu zespołu due to the team
12. onto the team = na zespół onto the team
13. while the teams = podczas gdy zespoły while the teams
14. close to the team = blisko zespołu close to the team

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.