"conference team" — Słownik kolokacji angielskich

conference team kolokacja
Popularniejsza odmiana: Conference team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół konferencyjny
  1. conference rzeczownik + team rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was the last game for any conference team in the 2011 season.

    Podobne kolokacje: