MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) feature, own
Kolokacji: 4
3. contain several teams = powstrzymaj kilka zespołów contain several teams
5. lift one's team = winda czyjś zespół lift one's team
6. hold with several teams = trzymaj z kilkoma zespołami hold with several teams
7. appear with the team = pojaw się z zespołem appear with the team
8. hurt the team = zaszkodź zespołowi hurt the team
9. hold the team = pomieść zespół hold the team
10. retain in the team = zachowaj w zespole retain in the team
11. compare one's team = porównywać czyjś zespół compare one's team
12. hold for teams = trzymaj dla zespołów hold for teams
13. accommodate teams = pomieść zespoły accommodate teams
14. appear on teams = pojaw się na zespołach appear on teams
15. remain in the team = pozostań w zespole remain in the team
16. feel about one's team = macać czyjś zespół feel about one's team
(10) call, rally, equip
Kolokacji: 4
(11) perform, try, debut, star
Kolokacji: 5
(15) finish, defeat, fold, end
Kolokacji: 9
(21) coach, instruct, drill, train
Kolokacji: 4
(27) found, base
Kolokacji: 2
(28) face, look, bet
Kolokacji: 4
(31) hire, sign, re-signed
Kolokacji: 4
(33) focus, graduate
Kolokacji: 2
(34) skip, negotiate
Kolokacji: 2
(35) tour
Kolokacji: 2
(36) dream, spot
Kolokacji: 2
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.