"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) feature, own
Kolokacji: 4
(10) call, rally, equip
Kolokacji: 4
(11) perform, try, debut, star
Kolokacji: 5
2. team is ranked = zespół jest umieszczony w rankingu team is ranked
3. team is seeded = zespół jest obsiany team is seeded
5. order one's team = porządek czyjś zespół order one's team
6. team is assigned = zespół jest wyznaczony team is assigned
7. swim team = pływaj zespołem swim team
8. place on the team = miejsce w zespole place on the team
9. swim for diving team = pływaj dla zespołu płetwonurkowego swim for diving team
10. rank on the team = stopień na zespole rank on the team
11. ride for the team = jazda dla zespołu ride for the team
12. place with the team = posada w zespole place with the team
13. put into the team = włóż w zespół put into the team
(15) finish, defeat, fold, end
Kolokacji: 9
(21) coach, instruct, drill, train
Kolokacji: 4
(27) found, base
Kolokacji: 2
(28) face, look, bet
Kolokacji: 4
(31) hire, sign, re-signed
Kolokacji: 4
(33) focus, graduate
Kolokacji: 2
(34) skip, negotiate
Kolokacji: 2
(35) tour
Kolokacji: 2
(36) dream, spot
Kolokacji: 2
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.