"relay team" — Słownik kolokacji angielskich

relay team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztafeta
  1. relay rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I looked back at the relay team, who had come over to see us off.

    Podobne kolokacje: