"All-Tournament Team" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wszyscy-turniej Zespół
  1. all-tournament rzeczownik + team rzeczownik
    Silna kolokacja

    The following players were name to the All-Tournament team.

    Podobne kolokacje: