"Relay Team" — Słownik kolokacji angielskich

Relay Team kolokacja
Popularniejsza odmiana: relay team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sztafeta
  1. relay rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I looked back at the relay team, who had come over to see us off.

    Podobne kolokacje: