"relays team" — Słownik kolokacji angielskich

relays team kolokacja
Popularniejsza odmiana: relay team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekazuje zespół
  1. relay rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I looked back at the relay team, who had come over to see us off.

    Podobne kolokacje: