ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"team" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

team rzeczownik

rzeczownik + team
Kolokacji: 621
football team • basketball team • baseball team • soccer team • league team • management team • sports team • hockey team • ...
team + rzeczownik
Kolokacji: 214
team member • team captain • team player • team leader • team sport • team owner • Team USA • team physician • team meeting • ...
team + czasownik
Kolokacji: 501
team wins • team plays • team competes • team consists • team advances • team defeats • team leads • team scores • ...
czasownik + team
Kolokacji: 318
race team • team headed • win team • lose teams • involve teams • include teams • make for the team • feature several teams • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. win team = zwycięstwo zespół win team
3. earn for the team = zarób dla zespołu earn for the team
4. win in one's team = wygrywać w czyjś zespół win in one's team
6. win against a team = zwycięż zespół win against a team
7. earn on the team = zarób na zespole earn on the team
8. earn team = zarób zespół earn team
9. score against one's team = wynik przeciwko czyjś zespół score against one's team
10. score with the team = wynik z zespołem score with the team
11. hit team = przebojowy zespół hit team
12. win on the team = wygraj na zespole win on the team
13. score a team = zdobywać punkt zespół score a team
14. win over a team = wygraj z zespołem win over a team
15. win than any team = wygraj niż jakikolwiek zespół win than any team
16. gain for the team = zyskaj dla zespołu gain for the team
17. advance to the team = postęp do zespołu advance to the team
18. reach with the team = dotrzyj z zespołem reach with the team
(6) feature, own
Kolokacji: 4
(10) call, rally, equip
Kolokacji: 4
(11) perform, try, debut, star
Kolokacji: 5
(15) finish, defeat, fold, end
Kolokacji: 9
(21) coach, instruct, drill, train
Kolokacji: 4
(27) found, base
Kolokacji: 2
(28) face, look, bet
Kolokacji: 4
(31) hire, sign, re-signed
Kolokacji: 4
(33) focus, graduate
Kolokacji: 2
(34) skip, negotiate
Kolokacji: 2
(35) tour
Kolokacji: 2
(36) dream, spot
Kolokacji: 2
przymiotnik + team
Kolokacji: 507
special team • athletic team • legal team • amateur team • all-star team • undefeated team • defensive team • talented team • ...
przyimek + team
Kolokacji: 38
per team • against teams • out of several teams • including teams • under several team • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.