"Club team" — Słownik kolokacji angielskich

Club team kolokacja
Popularniejsza odmiana: club team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Klubu zespół
  1. club rzeczownik + team rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But he also felt pressure to play for his club team.

    Podobne kolokacje: