"cycling team" — Słownik kolokacji angielskich

cycling team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jazda na rowerze zespół
  1. cycling rzeczownik + team rzeczownik
    Silna kolokacja

    The project was completed in the second half of 2007 and became a training base for the Chinese cycling team.

    Podobne kolokacje: