"feature several teams" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka zespołów
  1. feature czasownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It now features five teams from each of the three countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo