"feature teams" — Słownik kolokacji angielskich

feature teams kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature several teams
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespoły cechy
  1. feature czasownik + team rzeczownik
    Silna kolokacja

    It now features five teams from each of the three countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo