ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(5) Libby, debtor, youth, Joliet
Kolokacji: 4
1. Libby Prison = Libby Więzienie Libby Prison
  • He was sent to Libby Prison for four months, but was paroled and exchanged in May 1863.
  • He was briefly held prisoner in Libby Prison until his release on April 2, 1865.
  • The rules of Libby Prison limited men to six lines for their letters to family and friends.
  • Streight himself was captured and taken to Libby Prison as a prisoner of war.
  • Libby Prison encompassed an entire city block in Richmond.
  • There the men were taken to the infamous Libby Prison.
  • He was captured in Kentucky and spent time in Libby Prison.
  • Closer to the capital, they stopped in front of the notorious Libby Prison.
  • Of these, the most famous is "Libby Prison," which Blythe painted in 1863.
  • During this time he commanded Libby Prison in Richmond as well.
2. debtors prison = dłużnicy więzienie debtors prison
3. youth prison = więzienie młodzieżowe youth prison
4. Joliet Prison = Joliet Więzienie Joliet Prison
(6) Bastille, fortress
Kolokacji: 2
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.