ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison industry" — Słownik kolokacji angielskich

prison industry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysł więzienny
  1. prison rzeczownik + industry rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Journalism is just one vocation in the "prison industry" here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo