"debtors prison" — Słownik kolokacji angielskich

debtors prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłużnicy więzienie
  1. debtor rzeczownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He subsequently made an unsuccessful foray into politics and had a brief stay in debtors prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo