ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nearby prison" — Słownik kolokacji angielskich

nearby prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie znajdujące się obok
  1. nearby przymiotnik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His wife works as a clerk at a nearby prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo