"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. military prison = więzienie wojskowe military prison
3. new prison = nowe więzienie new prison
4. maximum-security prison = maksymalny-bezpieczeństwo więzienie maximum-security prison
5. maximum security prison = więzienie o zaostrzonym rygorze maximum security prison
6. American prison = Amerykańskie więzienie American prison
7. secret prison = tajemne więzienie secret prison
8. Israeli prison = Izraelskie więzienie Israeli prison
9. medium-security prison = średni-bezpieczeństwo więzienie medium-security prison
10. large prison = duże więzienie large prison
11. high-security prison = o wysokim poziomie bezpieczeństwa więzienie high-security prison
12. local prison = lokalne więzienie local prison
13. notorious prison = znane więzienie notorious prison
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.