"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) leave, escape, run, risk
Kolokacji: 5
(2) sentence, convict, imprison
Kolokacji: 4
(5) spend, serve, rescue, use
Kolokacji: 5
1. spend in prison = wydaj w więzieniu spend in prison
  • She spent a total of 16 years and 7 months in prison.
  • He spent the next 13 years and two months in prison.
  • And he has spent more than six of those years, including the last seven months, in prison.
  • After being shot, he spent nearly three years in prison.
  • He is now 33 and spent about half of his life in prison.
  • She spent the last year of the war in prison.
  • He spent nearly seven and a half months in prison.
  • He is 33 and has spent almost half of his life in prison.
  • He spent a total of nearly 4 years in prison.
  • Even so, some of them had spent more than a year in prison.
3. serve at a prison = służ przy więzieniu serve at a prison
4. rescue from prison = ratunek z więzienia rescue from prison
5. use as a prison = wykorzystanie jako więzienie use as a prison
(6) face, avoid
Kolokacji: 3
(7) call, visit, know, commute
Kolokacji: 5
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.