"Egyptian prison" — Słownik kolokacji angielskich

Egyptian prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Egipskie więzienie
  1. Egyptian przymiotnik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some human rights advocates have spent time in Egyptian prisons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo