"serve at a prison" — Słownik kolokacji angielskich

serve at a prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ przy więzieniu
  1. serve czasownik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Once caught, he was convicted of one murder and nine attempted murders and is now serving a life term at a high-security prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo