ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"self-imposed prison" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrowolne więzienie
  1. self-imposed przymiotnik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The drow hadn't yet decided if he would join the dwarves in the self-imposed prison of their caves, but he had planned to act as scout to Bryn Shander at least until Akar Kessell's army moved into the region.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo