"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture czasownik

czasownik + picture
Kolokacji: 3
try to picture • keep picturing • try picturing
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) try, keep
Kolokacji: 3
1. try to picture = spróbuj do obrazu try to picture
2. keep picturing = kontynuuj wyobrażanie sobie keep picturing
3. try picturing = spróbuj wyobrażać sobie try picturing
picture + przyimek
Kolokacji: 9
pictured on • pictured at • picture in • picture with • picture to • ...
picture + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 5
picture above • easily picture • mentally picture • suddenly picture • vividly picture

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.