"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture czasownik

czasownik + picture
Kolokacji: 3
try to picture • keep picturing • try picturing
picture + przyimek
Kolokacji: 9
pictured on • pictured at • picture in • picture with • picture to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) on, at, in, with, to, ...
Kolokacji: 9
1. pictured on = wyobrażony sobie na pictured on
2. pictured at = wyobrażony sobie przy pictured at
7. picture for = obraz dla picture for
8. picture without = obraz na zewnątrz picture without
9. pictured alongside = wyobrażony sobie wzdłuż pictured alongside
picture + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 5
picture above • easily picture • mentally picture • suddenly picture • vividly picture

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.