ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"try to picture" — Słownik kolokacji angielskich

try to picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj do obrazu
  1. try czasownik + picture czasownik
    Silna kolokacja

    When I try to picture there, they are one sort of thing, going.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo