ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vividly picture" — Słownik kolokacji angielskich

vividly picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie obraz
  1. picture czasownik + vividly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She could vividly picture the milky white waters glowing with the benign presence of the goddess.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo