ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"picture in" — Słownik kolokacji angielskich

picture in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz w
  1. picture czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He could picture her in his mind, what she must look like.

    Podobne kolokacje: